ТЕАТЪРЪТ притчи от книгата "Ще ви чакам да умрете!"