БОГ Е НЕВИНЕН

  

пиеса за мюзикхол

действащи лица: 1. Сам 2. Тя 3. Татко 4. Мама 5. Френдина 6. Френд 7. Стар дрогар 8. Пратеник на боговете